Implantat och
Underkonstruktioner

Vi arbetar med den absolut senaste tekniken och med i stort sett alla på marknaden förekommande plattformar. På materialsidan kan vi erbjuda allt från gjutna konstruktioner i guld till maskinframställda konstruktioner i CoCr, Titan och Zirkonium.
Den samlade kunskapen i företaget garanterar att de som får implantatkonstruktioner från TIC DP bör kunna räkna med en livslång ersättning för sina förlorade tänder.

 

Estetik
För patienten är det många gånger estetiken som är det viktigaste inslaget i arbetet. Därför är en stark känsla för estetik och färg ovärderliga egenskaper på vår estetikavdelning. TIC DPs estetiker har lång och gedigen erfarenhet och ett utpräglat sinne för det konstnärliga.

 

Ortodonti och Bettfysiologi
Ortodonti och Bettfysiologi är ett spännande område som vi på TIC DP har valt att satsa hårt på. Detta är en del av tandtekniken som inte många laboratorier jobbar med.
På TIC DP utför vi i stort sett alla förekommande odontologiska apparaturer samt Bettskenor, Snarkskenor, Idrottsskydd och Blekskenor.

 

Protes och
CoCr avtagbar protetik
Funktion och estetik är vägledande när vi framställer våra arbeten. Detta gäller inte minst på vår protesavdelning.

Vi har egen tillvekning av skelett till partialproteser både i kobolt-krom och Titan. Mångårig erfarenhet av såväl enkla som väldigt komplexa konstruktioner borgar för en hög kvalitet såväl i design som utförande.