KURSRESOR 2019

Klicka för Kurskatalog 2019 Klicka för Kurskatalog 2019

Under 2019 fortsätter TIC DP med att anordna flera intressanta kursresor både i Sverige och utomlands.
Kursinnehållet är varierande med allt från digitala dagen till implantat-protetik på Island samt kursen för dig som vill utveckla din klinik-profilering genom att dina kunder ska skryta (ännu mer) om dig.

Vill du veta mer?
Kontakta vår marknadschef Trausti Kristjansson på:
040-642 12 28
trausti.kristjansson@nordentic.com

Nu tar vi första steget i TIC DPs kompetenslyft

TIC DP har som mål att vara ledande inom tandtekniskt kunnande och kompetens för att hålla den höga servicegrad som idag krävs inom vår bransch. Mycket av detta finns redan idag med alla de erfarna tandtekniker som arbetar på TIC DP och står till tandvårdspersonalens förfogande. Men vi strävar efter att alltid utveckla oss, vara uppdaterade på vilken utveckling som sker inom vår bransch.

TIC DP kommer att satsa på att, i samarbete med etablerade partners inom kursverksamhet i vår bransch, i första steget specialutbilda TIC DPs personal inom utvalda områden. Exempel på dessa områden är: Funktionell och estetisk terapiplanering - Implantatprotetik - Digitala lösningar och många andra ämnen.


Straumann först ut
Första steget tar vi tillsammans med Straumann som under hösten kommer att utbilda våra lab i Stockholm, Göteborg och Malmö vid totalt nio utbildningstillfällen. Målet med denna interna utbildning är att TIC DP ska besitta kunskaper om Straumanns implantatsystem, både analogt och digitalt, så att du som vårdgivare ska känna dig trygg i att alltid få rätt tandtekniska lösning för den specifika indikationen.

Kurs vecka 5
Givetvis vill vi dela med oss av de nya erfarenheter och kunskaper som vi får ta del av under hösten (och även de gamla som absolut ej ska förringas) därför anordnar vi en inspirerande kurs tillsammans med Straumann i härliga Sälen v. 5 -2016. Kursföreläsare är Protetiker Martin Janda och förutom fantastiskt pedagogiska och underhållande föreläsnigar så kommer det även finnas tid för sociala aktiviteter. Mer information om kursen kommer snart. Vill ni redan nu anmäla intresse kan ni göra det här (ej bindande). Skriv kontaktuppgifter och ange "Kurs Sälen" i ämnesraden så kontaktar vi er och ger mer information om kursen.

Vi ser fram emot många utmanande fall och utvecklande dialoger!

/ Mikael Hellman
   VD - TIC DP