Personal

Våra fyra produktionsansvariga - klicka på bilden för att komma till personal på respektive laboratorium

Dario Nielsen
Virksomhedsansvarlig Danmark
DK - 70 20 10 81
SE - 040-642 12 21

Ulf Holst
Laboratoriechef Malmö
040-642 12 21

Macy Sahragard
Laboratoriechef Göteborg
031-772 04 72

Milla Martikainen
Laboratoriechef Stockholm
08-586 270 85