Personal

Våra avdelningschefer i Göteborg

Yohanna Rosander & Malgorzata Pancielej
Expedition
031-772 04 71 & 031-772 04 75

Lotta Egnell
Ortodonti Bettfysiologi
031-772 04 77

Helena Larsson
CAD CAM
031-772 04 88

Gunnel Thersthol

Underkonstruktion
031-772 04 80

Maryam Baghdady
Estetik
031-772 04 81

Ewa Wallerstedt

KBF
031-772 04 79

Ambreen Butt
Protes
031-772 04 78

Vi vill genom ständig förbättring och samverkan med våra tandläkare erhålla deras förtroende!
Tillsammans med våra kompetenta medarbetare står vi för hög kvalité , rätt leverans och bra service.

-Macy Sahragard, Laboratoriechef på TIC DP Göteborg