Personal

Våra fyra produktionsansvariga

Dario Nielsen
Virksomhedsansvarlig Danmark
DK - 70 20 10 81
SE - 040-642 12 21

Ulf Holst
Laboratoriechef Malmö
040-642 12 23

Macy Sahragard
Laboratoriechef Göteborg
031-772 04 72

Milla Orbinski
Laboratoriechef Stockholm
08-586 270 85


"Att vi har den absoluta spetskompetensen samlad  på våra laboratorier, inom alla områden. Det är TIC DPs styrka. Då vårt fokus ligger på att ge våra tandläkare och deras patienter den bästa protetiska lösningen för varje individuella fall som kommer till oss så är erfarenheten, engagemanget och passionen de absolut viktigaste faktorerna till ett lyckat resultat. Det är  det som är TIC DP!"
- Mikael Hellman, VD på TIC DP