Personal

Våra avdelningschefer i Malmö

Emma Telsgård
Expedition
040-642 12 03

Susanne Larsson Jesper Segergren
Ortodonti / Bettfysiologi
040-642 12 27          040-642 12 13

Per Svedin
CoCr Avtagbar Protetik
040-642 12 17

Carl-Axel Bolinder

Underkonstruktion
040-642 12 07

Lena Tronde
Estetik
040-642 12 26

Anette Jonasson
Estetik - e.max/Empress
040-642 12 15

Anders Englund

KBF
040-642 12 08

Mats Stenberg
Protes
040 642 12 19

Ingvar Sjörin
Modell
040-642 12 05

Det engagerade fullservicelaboratoriet med djup kompetens inom alla discipliner. Vi åtar oss allt ifrån den lilla beställningen till det stora avtalet i Sverige och utomlands.
-Ulf Holst, Laboratoriechef på TIC DP Malmö