Våra avdelningar

Bettfysiologi

Bettfysiologi och Ortodonti är områden som vi på TIC DP har valt att satsa hårt på. Detta är en del av tandtekniken som

Läs mer

Implantat

Hos oss på TIC DP finns ett antal av de mest erfarna och kompetenta implantatteknikerna i Sverige. Inte

Läs mer

Protes

Funktion och estetik är vägledande när vi framställer våra arbeten. Detta gäller inte minst på vår protesavdelning.

Läs mer

CoCr avtagbar protetik

Vi har egen tillverkning av skelett till partialproteser både i kobolt-krom och Titan. Mångårig erfarenhet av

Läs mer

Modell

Det är på modellavdelningen som förutsättningarna för laboratoriets framgångar grundläggs. Gör vi inte ett

Läs mer

Underkonstruktion

I begreppet ”Underkonstruktion” samlar vi alla bärande konstruktioner oavsett materialval och framställningsmetod

Läs mer

Estetik

För patienten är det fasaden på tanden som syns, vilket ofta gör estetiken till det viktigaste inslaget i arbetet.

Läs mer

Ortodonti

Ortodonti och Bettfysiologi är områden som vi på TIC DP har valt att satsa hårt på. Detta är en del av tandtekniken som inte

Läs mer

Outsourcing

TIC DP samarbetar med ett europeiskt ägt laboratorium i Schenszen i Kina. Vår samarbetspartner är certifierad enligt

Läs mer