Estetik

För patienten är det fasaden på tanden som syns, vilket ofta gör estetiken till det viktigaste inslaget i arbetet. Därför är en stark känsla för estetik och färg ovärderliga egenskaper på vår estetikavdelning. TIC DPs estetiker har lång och gedigen erfarenhet och ett utpräglat sinne för det konstnärliga.

Vårt mål är att patienten alltid skall känna sig nöjd och stolt över sina tänder. Färgtagning kan utföras på laboratoriet i samråd med den tekniker som skall utföra arbetet.

Vi levererar såväl metallbunden keramik i Guld, CoCr och Titan som helkeramiska lösningar i Zirkoniumdioxid, Empress och E-max

Kraftfull demonstration av styrka

på fullanatomisk Zirkoniumdioxid

Vill du ha direktkontakt med den som är ansvarig? Välj ditt laboratorie: