Implantat

Hos oss på TIC DP finns ett antal av de mest erfarna och kompetenta implantatteknikerna i Sverige. Inte sällan blir vår implantatavdelning konsulterad av olika tandläkare, även ”icke kunder” och det bjuder vi gärna på. Vi vill dela med oss av kunskapen!

Vi arbetar med den absolut senaste tekniken och med i stort sett alla på marknaden förekommande plattformar. På materialsidan kan vi erbjuda allt från gjutna konstruktioner i guld till maskinframställda konstruktioner i CoCr, Titan och Zirkonium.

Den samlade kunskapen i företaget garanterar att de som får implantatkonstruktioner från
TIC DP bör kunna räkna med en livslång ersättning för sina förlorade tänder.

Vill du ha direktkontakt med den som är ansvarig? Välj ditt laboratorie: