Modell

Det är på modellavdelningen som förutsättningarna för laboratoriets framgångar grundläggs. Gör vi inte ett bra arbete här blir det mycket svårt att kunna leverera en fullödig tandteknisk konstruktion i andra änden.

TIC DP har mycket kompetenta och erfarna modelltekniker som redan från början skapar bra förutsättningar för resten av processen.

Vill du ha direktkontakt med den som är ansvarig? Välj ditt laboratorie: