Outsourcing

TIC DP samarbetar med ett europeiskt ägt laboratorium i Schenszen i Kina. Vår samarbetspartner är certifierad enligt ISO 9001:2000. Genom detta samarbete kan vi erbjuda högkvalitativa produkter inom vissa segment till ett attraktivt pris. Priserna på aktuella produkter hittar du i kolumnen ”Economy” i vår prislista. Leveranstiden är 12 arbetsdagar.
OBS! Det är alltid kunden som bestämmer om jobbet skall skickas till Kina. TIC DP gör aldrig detta på eget initiativ.

För alla arbeten som beställs via Economy gäller att vi först slår ut samtliga modeller på vårt laboratorium, och om det behövs kontaktas tandläkaren, innan arbetet skickas vidare till vår samarbetspartner. På detta sätt kan vi garantera kvaliteten och minimera potentiella problem. Eventuella justeringar gör vi normalt på vårt laboratorium. För Economy gäller samma garantivillkor som för övriga produkter.

Vill du ha direktkontakt med den som är ansvarig? Välj ditt laboratorie: