Protes

Funktion och estetik är vägledande när vi framställer våra arbeten. Detta gäller inte minst på vår protesavdelning.

Avtagbar protetik är kostnadseffektiv och är ibland också det enda alternativet för helt eller delvis tandlösa patienter.

Vår protesavdelning präglas av en mycket lång och gedigen erfarenhet och vi kan leverera alla förekommande konstruktioner rörande avtagbar protetik.

Vill du ha direktkontakt med den som är ansvarig? Välj ditt laboratorie: