Underkonstruktion

I begreppet ”Underkonstruktion” samlar vi alla bärande konstruktioner oavsett materialval och framställningsmetod inom fast protetik.

På TIC DP arbetar vi med alla på marknaden förekommande material och framställningsmetoder/tekniker. Passform, funktion och estetik samt att våra produkter uppfyller patientens krav och önskemål är ledstjärnan i allt vi företar oss.

Oavsett val av material och konstruktion har vi kunskapen och erfarenheten att leverera produkter av högsta kvalitet till dig.

Vill du ha direktkontakt med den som är ansvarig? Välj ditt laboratorie: