Personal

Våra fyra produktionsansvariga

Dario Nielsen

Virksomhedsansvarlig Danmark

DK – 70 20 10 81

SE – 040-642 12 21

Ulf Holst

Laboratoriechef Malmö

040-642 12 23

Macy Sahragard

Laboratoriechef Göteborg

031-772 04 72

Milla Orbinski

Laboratoriechef Stockholm

08-586 270 85

”Att vi har den absoluta spetskompetensen samlad på våra laboratorier, inom alla områden. Det är TIC DPs styrka.

Då vårt fokus ligger på att ge våra tandläkare och deras patienter den bästa protetiska lösningen för varje individuella fall som kommer till oss så är erfarenheten, engagemanget och passionen de absolut viktigaste faktorerna till ett lyckat resultat. Det är det som är TIC DP!”

-Mikael Hellman, VD på TIC DP